Hvad er den danske kirke i Småland

Hvad er den Danske Kirke i Småland?

I 2012 tilbød Markaryd sogn mig at holde gudstjenester på dansk. Sognet har 3 kirker, Markaryd kirke og to annekskirker, Germunds kapel og Timsfors kapel.

Jeg valgte Timsfors kapel, som er en hyggelig rødmalet trækirke, til gudstjenesterne og aftalte i første omgang at holde 6 årlige gudstjenester, fortrinsvis til højtiderne.

Markaryd sogn stillede generøst kirkebygning med tilhørende forsamlingslokale, organist, kirketjener, brød og vin til rådighed for danskerne i området. Derudover støtter Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) os ved at have doneret en dansk koralbog til organisten samt et beløb til dækning af annoncering. Helsingør stift har doneret et antal nye danske salmebøger som et led i det gode samarbejde, stiftet i øvrigt har med Sverige.

Den danske kirke i Småland har desuden fået støtte fra Markaryd kommune, der omtaler alle arrangementer i deres elektroniske nyhedsbrev og lokalavisen Smålänningen har flere gange været i Timsfors for at omtale gudstjenesterne – senest i forbindelse med juleaften 2013, som var første gang, der blev afholdt gudstjeneste på dansk den 24.12.

Med hjemmeside og omtale i svenske kirkeblade og jævnlige annoncer i Foreningen af Danske Torpares blad håber jeg, at det snart er almindelig kendt, at der er en kirke for danskere, ikke bare i Gøteborg og Malmø, men også i Småland.

Udover gudstjenester er der mulighed for at afholde dåb, bryllup og begravelse, såfremt der er ønske om det blandt danskere i området.