Vend det om – rettigheder eller næstekærlighed

Når rettigheder blokerer for næstekærlighed
bogen Vend det om

I nutidens samfund er der stor fokus på, at alle har ret til både det ene og det andet – men måske skulle vi tage at vende den idé om og i stedet fokusere på den næstekærlighed, som rettighedstankegangen har tilsidesat. Det mener i hvert fald forfatter Birgit Berggrensson, der i bogen Vend det om sætter fokus på, hvordan vi bør ændre vores synspunkt til et, der handler mere om vores medmennesker end om os selv.

Rettigheder og næstekærlighed er to modsætninger, som ifølge forfatter Birgit Berggrensson udelukker hinanden. Derfor har hun skrevet bogen Vend det om, der udkommer den 19. januar på Skriveforlaget, hvor hun ser nærmere på den rettigheds-tænkning, der siden Anden Verdenskrig har bredt sig – først og fremmest i den vestlige del af verden – og den betydning, som denne tænkemåde har haft for næstekærligheden.
Birgit Berggrenssons budskab er, at der er brug for en ændret tankegang, og det gælder for alle de ting, vi mennesker mener, at vi har ret til og gør krav på – fra menneskerettigheder til retten til tag over hovedet. I Vend det om argumenterer hun således for, at vi mennesker ingen rettigheder har, og foreslår, hvordan man i stedet skal se på det indhold i rettighedstænkningen, som måske kan være berettiget nok.

Hvert emne i bogen præsenteres med et eventyr eller en fortælling som indledning, der skal få læseren til at tænke over problematikken, inden han eller hun møder forfatterens synspunkt – på samme måde, som Jesus fik sine tilhørere til at tænke over et problem ved hjælp af lignelser.

Birgit Berggrensson uddyber gerne sine synspunkter. Kontakt hende på telefon 31 13 22 16 eller via e-mail til bbsprog@email.dk.

Titel: Vend det om – rettigheder eller næstekærlighed
Forfatter: Birgit Berggrensson
Antal sider: 204
Vejledende udsalgspris: 199,-
ISBN: 978‐87‐93525‐20‐7
Udgivelsesdato: 19. januar 2017
Kan købes hos: Papirudgaven kan købes hos alle landets boghandlere, diverse netboghandlere og www.skriveforlaget.dk.